Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Здійснення суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності області імпорту товарів, що підлягає ліцензуванню

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заявка на одержання ліцензії на імпорт за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302
 • Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу, підписаний керівником суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку
 • Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додаткита специфікації до нього, завірені в установленому законодавством порядку
 • Погодження (оригінал) відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України)
 • Оригінал документу про сплату держаного збору
 • Суб’єкт зовнішньоек. діяльності має право надавати висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон’юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (викону-ються, надаються) за конкретною зовнішньоек. операцією
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заявка та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надсилаються поштою, а також можуть подаватися в електронній формі суб’єктом звернення або його представником (законним представником) через інформаційні системи державних органів, у тому числі веб-портал “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпро-петровської області” з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації заявників

  Вартість послуги: Адміністративна послуга надається платно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання документів, зазначених у пункті 9 цієї інформаційної картки, з порушенням вимог щодо комплектності.
  2. Невідповідність поданих документів законодавству України.
  3. Застосування до суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно із статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
  4. Дії суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов’язань.
  5. Порушення суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги (один примірник ліцензії або лист про відмову) суб’єкту звернення або його представнику (законному представнику) при наявності документа, що посвідчує особу, або оригіналу довіреності

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання послуги: у режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

  Розмір плати за видачу ліцензії становить:
  у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень;
  у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.
  Кошти за видачу ліцензії перераховуються до обласного бюджету.
  Призначення платежу 22010200 – плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади.
  Банк отримувача – ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
  805012 – код банку (МФО ГУДКСУ).
  31414511700001 – рахунок загального фонду обласного бюджету.

  Строк надання адміністративної послуги:
  У режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів.
  У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

  Номер телефону для отримання консультацій з питань надання адмініс-тративної послуги: (056) 742 80 31, (056) 742 88 26


  Документи: