Загальний перелік послуг з посиланнями:


Категорія Назва послуги
АРХІВНІ ПОСЛУГИ Видача копій, витягів з розпоряджень міського (селищного, районного) голови, рішень, прийнятих міською (селищною, районною) радою та виконавчим комітетом
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ)
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого належить до другої або третьої групи
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Видача дублікату дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Видача дублікату дозволу на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення
ОСВІТА Переоформлення, видача копії або дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти
ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ Приватизація квартир, що знаходяться у комунальній власності
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл на всі види досліджень з мікроорганізмами ІІ групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (за винятком установ медичного профілю)
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл на всі види досліджень та експериментальні роботи з мікроорганізмами ІІІ-IV групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (в т.ч. приватним лабораторіям)
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження або з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл (санітарний паспорт) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (держсанепідемслужба)
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Видача листа-довідки на перевезення (перезахоронення) трупу, у тому числі в он-лайн сервісі
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробн. за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення (крім харчових продуктів)
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоду здоров’ю людей (крім харчових продуктів)
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл (санітарний паспорт) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, будівництво якого здійснюється на підставі будівельного паспорта
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про зміну даних про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про зміну даних про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1)