Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та / або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Видача дозволу на всі види досліджень з мікроорганізмами ІІ групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (за винятком установ мед. профілю); ІІІ-ІV групи (в т.ч. приватним лабораторіям); ІV групи (в т.ч. приватним лабораторіям)

Результат надання послуги: Видача дозволу або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Посилання на законодавчі акти державного рівня: Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги Закон України №4004-XII від 24.02.1994 р. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Закон України №2806-ІV від […]

Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої гр.