Загальний перелік послуг з посиланнями:


Категорія Назва послуги
АРХІВНІ ПОСЛУГИ Видача копій, витягів з розпоряджень міського (селищного, районного) голови, рішень, прийнятих міською (селищною, районною) радою та виконавчим комітетом
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого належить до другої або третьої групи
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
ОСВІТА Переоформлення, видача копії або дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти
ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ Приватизація  державного житлового фонду
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництво та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл (санітарний паспорт) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства 
САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Дозвіл (санітарний паспорт) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, будівництво якого здійснюється на підставі будівельного паспорта
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про зміну даних про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Повідомлення про зміну даних про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА  Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1)