Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу та присвоєння номерного знаку.
У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням – Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку».
У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) – копія Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку», завіреної суб’єктом надання адміністративної послуги. У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або у випадку накладання арешту чи заборони на зняття ТТЗ з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством — письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання адміністративної послуги

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №3353-XII від 30.06.1993 р. Про дорожній рух
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Постанова КМУ №8 від 06.01.2010 р. Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Постанова КМУ №62 від 30.01.2013 р. Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №9 від 27.01.2010 р. Наказ Держгірпромнагляду України “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”
Наказ №340 від 27.03.2015 р. Мінсоцполітики України. Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Реєстрація: юридичні і фізичні особи, які є власниками технологічних транспортних засобів (далі – ТТЗ) чи використовують їх на законних підставах зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.
Подання до адміністратора ЦНАП заяви та повного пакету документів, який передбачений п.10 Порядку та п. 7.2 Інформаційної картки.
Тимчасова реєстрація: тимчасове ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення.
Передача технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку.
Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Перереєстрація: У разі настання обставин, у зв’язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи, власники технологічних транспортних засобів зобов’язані перереєструвати їх протягом 10 днів:
• зміна найменування чи імені власника,
• зміна форми власності,
• зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи – власника ТТЗ;
• втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знака;
• зміна вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;
• переобладнання технологічного транспортного засобу за умови проведення фахівцями експертної організації технічного огляду та в інших випадках, передбачених цим Порядком.
Подання до адміністратора ЦНАП заяви та повного пакету документів, який передбачений п. 25 Порядку та п. 8.2 Інформаційної картки.

• Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним;
• Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (еннсанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі, підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі – її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких ТТЗ здається управлінню Держпраці.
Подання власниками ТТЗ заяви та повного пакету документів, передбачений п.34 Порядку та зазначених в п. 10.2 Інформаційної картки до адміністратора ЦНАП.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Реєстрація (а також тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 • Заява власника державною мовою у друкованому вигляді (за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку), яка заповнена в повному обсязі
 • Акт технічного огляду, проведеного фахівцями експертно-технічного центру
 • Будь-якого з наведених документів що підтверджують правомірність придбання ТТЗ (п. 11 Порядку), а саме:

 • договір купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
 • документи, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні
 • договір оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу
 • вантажна митна декларація на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів
 • рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ
 • виконавчий напис нотаріуса про витребування від боржника майна
 • рішення суду про визнання права власності на ТТЗ
 • договір про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв (вихід/виключ. із кооп-ву або рішення про повернення засновнику/учаснику у зв’язку з його виходом абовиключ. ТТЗ переданого у власність/корист.)
 • інші документи, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом
 • Свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку (додатково, для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку)
 • Копія інвентарної картки обліку основних засобів за ф.03-6 (для реєстрації ТТЗ, що більше 5 років експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію)
 • Запис в статуті про правонаступництво та передавальний акт (злиття/приєднання/перетворення) або розподільного балансу (поділ) для реєстрації транспортного засобу за новим суб’єктом господарювання у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення суб.госп
 • Перереєстрація технологічних транспортних засобів

 • Заява власника державною мовою у друкованому вигляді (за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку), яка заповнена в повному обсязі
 • Акт технічного огляду, проведеного фахівцями експертно-технічного центру
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу
 • Зняття з обліку технологічних транспортних засобів:

 • Заява власника державною мовою у друкованому вигляді (за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку), яка заповнена в повному обсязі
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу проведеного фахівцями експертно-технічного центру або копія акту на списання основних засобів (з додатками), заяви – для фізичних осіб
 • Копія акту ліквідації основних засобів
 • У разі втрати свідоцтва про реєстрацію чи номерного знаку на ТТЗ, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати
 • Спільне рішення щодо зняття з обліку технологічного транспортного засобу (якщо ТТЗ належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Суб’єкт звернення надає письмову заяву з доданими до неї документами адміністратору ЦНАП.
  Подання заяви на проведення реєстраційних дій або зняття з обліку ТТЗ може здійснювати уповноважена власником ТТЗ особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Отримується заявником особисто (уповноваженою особою) в ЦНАП або надсилаються поштовим відправленням

  Термін дії послуги:

  Коментар: Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, – за місцем проживання або перебування фізичної особи.
  Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації (адреса стоянки).
  Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається н езареєстрованим.
  Не допускається зняття з обліку технологічного транспортного засобу, на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством.
  Технологічні транспортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку.
  Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.


  Документи: