Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Одержувач адміністративної послуги отримує висновок щодо програми/проєкту або мотивовану відмову

Суб’єкт надання послуги: АО Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виконання вимог Законів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Правовстановлюючі документи на об’єкт та/або його територію
 • Викопіювання з генерального плану та/або топографічна зйомка (1:500, 1:1000 тощо)
 • Ліцензії проєктувальника на проєктні роботи
 • Комплект матеріалів програм або проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони – 2 примірники
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Особисто або через уповноважену особу, поштою або за допомогою інших засобів зв’язку, через Центр надання адміністративних послуг за графіком роботи Центру.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком;
  2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  3. Недотримання вимог нормативно-правових та/або відомчих актів, державних норм у поданих проєктних документах;
  4. Проєктні вирішення суперечать вимогам збереження середовища історичних ареалів, пам’яток, об’єктів культурної спадщини.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу)

  Термін дії послуги:

  Коментар: Необхідність у проведені обстеження (експертизи) об’єкта, на який видається висновок – за потребою.
  Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них та назва і адреса установи (організації), в якій отримується один з необхідних документів (детально див. Інформаційну картку)


  Документи: