Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Одержувач адміністративної послуги отримує висновок щодо відчуження або передачі пам’ятки місцевого значення,або мотивовану відмову

Суб’єкт надання послуги: АО Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виконання вимог Законів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Документи, що посвідчують право власності на пам’ятку/її частину (витяг з реєстру прав власності, реєстраційне посвідчення чи свідоцтво на право власності)
 • Технічний паспорт
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи
 • Попередній договір про укладання в майбутньому охоронного договору на пам’ятку чи її частину
 • Копія договору оренди (при необхідності)
 • Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Особисто або через уповноважену особу, поштою або за допомогою інших засобів зв’язку через Центр надання адміністративних послуг за графіком роботи Центру.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1.Подання неповного комплекту документів згідно із встановленим вичерпним переліком;
  2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  3. У разі привілейованої купівлі пам’ятки відповідним органом охорони культурної спадщини;
  4. Недотримання вимог нормативно-правових та/або відомчих актів, державних норм у поданих заявником документах;
  5. Відсутність в уповноваженої особи відповідноїдовіреності від власника щодо відчуження або передачі пам’ятки місцевого значення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливістьотримання результату наданняадміністративноїпослуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбаченихчиннимзаконодавством, за допомогоюзасобівтелекомунікаційногозв’язку ( в режимі он¬лайн сервісу)

  Термін дії послуги:

  Коментар: Необхідність у проведені обстеження (експертизи) об’єкта, на який видається висновок – за потребою.
  Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них та назва і адреса установи (організації), в якій отримується один з необхідних документів (детально див. Інформаційну картку)


  Документи: