Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Отримання картки державної реєстрації договору (контракту) та оригіналу договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або листа з обґрунтуванням причин відмови.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Укладання відповідно до законодавства України суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності області договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора, не пов’язаної із створенням юридичної особи.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Лист-звернення про державну реєстрацію змін і доповнень до договору (контракту)
 • Інформаційна картка договору (контракту) за формою, затвердженою наказом МЗЕЗторгу України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”
 • Договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку
 • Засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовнішньоекономічної діяльності України
 • Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо) (детальніше – див. в інформаційні картці адмінпослуги)
 • Ліцензія, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом)
 • Оригінал документу про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту)
 • У разі обґрунтованої потреби Департамент може вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Для державної реєстрації змін і доповнень до договору (контракту):
  заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його уповноваженим представником.

  Вартість послуги: За держреєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність – 6 неоподат. мінімумів доходів громадян.

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Умови договору (контракту) не відповідають законодавству України.
  2. До суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
  3. Існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або його уповноваженому представникові при наявності документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України.

  За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.
  Кошти за державну реєстрацію договору (контракту) перераховуються до обласного бюджету.

  22010900 – плата за державну реєстрацію договору (контракту).

  Номер телефону для отримання консультацій з питань надання адмініс-тративної послуги: (056) 742 80 31, (056) 742 82 64


  Документи: