Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява суб’єкта племінної справи у тваринництві про видачу сертифіката племінних (генетичних) ресурсів з метою реалізації племінних тварин

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Довіреність
 • Заява про видачу сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (додаток до цієї інформаційної картки)
 • Копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, завірена належним чином
 • Копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, завірена належним чином
 • Копія договору купівлі-продажу на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення, завірені належним чином
 • Дані племінного обліку, що використовуються при заповнені сертифікату племінних (генетичних) ресурсів( на електронних носіях)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), при наявності документу, що посвідчує особу.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів.
  2. Відсутність у суб’єкта господарювання племінних (генетичних) ресурсів.
  3. Відсутність будь-яких операцій, що здійснюються за договором купівлі-продажу племінних (генетичних) ресурсів.
  4. Відсутність відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає сертифікат племінних (генетичних) ресурсів у двох примірниках, що мають однакову серію та номер, з них один примірник сертифіката видається покупцю, другий – власнику племінних (генетичних) ресурсів особисто під підпис, при наявності документу, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або надсиланням листа з обґрунтуванням причин відмови його видачі на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: