Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1.Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення не може бути більшим ніж строк використання певного виду природних ресурсів, встановлених у відповідному ліміті.
2.Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Відповідно до ст. 91 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” cпеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Клопотання (заявка) природокористувача з обґрунтуванням потреб в цих ресурсах згідно ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”
 • Ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затверджений Міністерством екології та природних ресурсів України (в друкованому та електронному вигляді)згідно ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП відповідно до п.5 ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відповідно ст. 91 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”:
  – відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту,
  – порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.
  Порушення суб’єктом господарювання термінів встановлених п. 8 статті 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Отримання результату через ЦНАП “Правобережний” та ЦНАП “Лівобережний” відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України “Про адміністративні послуги”

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк видачі документа дозвільного характеру – 10 робочих днів. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом (п.5 ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”)


  Документи: