Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1.Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення не може бути більшим ніж строк використання певного виду природних ресурсів, встановлених у відповідному ліміті.
2.Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №1264-XII від 25.06.1991 р. Про охорону навколишнього природного середовища
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закон України №2457-XII від 16.06.1992 р. ст.503 Закон України «Про природо-заповідний фонд»
Закон України №1478-III від 22.02.2000 р. Про мисливське господарство та полювання
Постанова КМУ №459 від 10.08.1992 р. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення
Постанова КМУ №761 від 23.05.2007 р. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів
Постанова КМУ №756 від 26.10.2016 р. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 і від 12 травня 2007 р. № 724
Постанова КМУ №724 від 12.05.2007 р. Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів
Наказ №27 від 24.01.2008 р. Мінприроди України. Про затвердження Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Наказ №60 від 08.02.2014 р. Мінагрополітики України. Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи
Наказ №57 від 07.02.2014 р. Мінагрополітики України. Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява природо користувача з обґрунтуванням потреби у цих ресурсах

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Клопотання (заявка) природокористувача з обґрунтуванням потреб в цих ресурсах згідно ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”
 • Ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затверджений Міністерством екології та природних ресурсів України (в друкованому та електронному вигляді)згідно ЗУ “Про природно-заповідний фонд України”
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП відповідно до п.5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відповідно ст. 9-1 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”:
  – відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту,
  – порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.
  Порушення суб’єктом господарювання термінів встановлених п. 8 статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Отримання результату через ЦНАП “Правобережний” та ЦНАП “Лівобережний” відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України “Про адміністративні послуги”

  Термін дії послуги:

  Коментар: Вичерпний Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них докладно див. Інформаційну картку.
  Строк видачі документа дозвільного характеру – 10 робочих днів. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом (п.5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”)


  Документи: