Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача дозволу або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №4004-XII від 24.02.1994 р. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Постанова КМУ №442 від 10.09.2014 р. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
Постанова КМУ №1092 від 16.12.2015 р. Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Розпорядження КМУ №260-р від 06.04.2016 р. Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №620 від 28.07.2017 р. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області”
Інше №64 від 20.12.2000 р. Державні санітарні правила №9.9.5-064-2000 Порядок видачи дозволів на роботу із мікроорганізмами І-ІV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК
Інше №1 від 28.01.2002 р. Державні санітарні правила ДСП 9.9.5-080-02 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю», затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України
Інше №35 від 01.07.1999 р. Державні санітарні правила ДСП 9.9.5.035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ групи патогенності», затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України
Інше №26 від 24.01.2008 р. Державні санітарні правила ДСП 9.9.5-153-2008 «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти І-ІV груп патогенності молекулярно-генетичними методами», затверджені наказом МОЗ України
Наказ №183 від 14.12.1992 р. МОЗ України. О режиме работы с патогенными микроорганизмами

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виконання вимог Законів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Для отримання «Дозволу на всі види досліджень з мікроорганізмами ІІ групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (за винятком установ медичного профілю):

 • Заява на ім`я начальника Головного (районного, місцевого) управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
 • Клопотання керівника організації (установи)
 • Пояснювальна записка, в якій надається: технологія, виконання робіт; методи та апаратура; об’єми біомаси; схеми руху; зневаження матеріалу; інженерно-технічні системи; відомості про підготовку персоналу і щеплення; засоби інд. захисту
 • Графічний матеріал – план-схема лабораторії (підрозділів), з зазначенням призначення приміщень, руху заразного або підозрілого на зараження матеріалу та персоналу, розміщення обладнання, вент. системи, опалення, каналізації і водопостачання
 • Акт перевірки центральної або обласної режимної комісії щодо дотримання та виконання вимог техніки безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни тощо
 • Висновок щодо наявності умов для виконання вимог режиму роботи з відповідними видами мікроорганізмів в лабораторії (підрозділі) та можливості видачі дозволу
 • Для отримання «Дозволу на всі види досліджень та експериментальні роботи з мікроорганізмами ІІІ-IV групи патогенності (небезпеки), IV групи патогенності або матеріалом підозрілим на їх вміст (в т.ч. приватним лабораторіям):

 • Заява на ім`я начальника Головного (районного, місцевого) управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
 • Клопотання керівника установи (підприємства) на проведення діагностичних досліджень або експериментальних робіт
 • Акти комісії з контролю біологічної безпеки установи та територіальної режимної комісії щодо дотримання та виконання вимог техніки безпеки, протиепідемічного режиму, особистої гігієни, тощо
 • Графічний матеріал – план-схема лабораторії (підрозділів), з зазначенням призначення приміщень, руху заразного або підозрілого на зараження матеріалу та персоналу, розміщення обладнання, вент. системи, опалення, каналізації і водопостачання
 • Висновок щодо наявності умов для виконання вимог режиму роботи з відповідними видами мікроорганізмів в лабораторії (підрозділі) та можливості видачі дозволу
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:
  – особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  – через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  – надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 13.1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
  13.2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.
  13.3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

  Термін дії послуги:

  Коментар: Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
  – суб’єкт звернення подає усі документи в одному примірнику у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та печаткою керівника;
  – надані матеріали не повертаються.
  У разі направлення суб’єктом звернення документів до ЦНАП в он-лайн сервісі:
  – заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді; документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.6, направляються в електронному вигляді (скановані копії).


  Документи: