Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) або відмова у видачі такого підтвердження

Суб’єкт надання послуги: АО Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення із заявою про видачу підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову, яку судновласник подає до Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області (форма 2 до Наказу)
 • Відомість про транспортування вантажу (форма до Наказу)
 • Примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи (у разі подачі документів уповноваженою особою)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність надсилає поштою або за допомогою засобу телекомунікаційного зв’язку (в електронній формі особисто юридичними особами через ПТК «Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області» (e-services.dp.gov.ua)), або інші інформаційні системи).

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1.Подання судновласником або уповноваженою особою документів, необхідних для одержання підтвердження, в неповному обсязі;
  2.Виявлення в документах, поданих судновласником або уповноваженою особою, недостовірних відомостей.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) може бути анульовано або переоформлено


  Документи: