Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Прийняття рішення міською радою про передачу у власність земельної ділянки або вмотивованої відмова в наданні адміністративної послуги.

Суб’єкт надання послуги: АО Дніпровська міська рада

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про приватизацію громадянином (громадянами) земельної ділянки, яка перебуває у його (їх) користуванні, право власності (користування) на яку не зареєстровано, але на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (другий примірник)
 • Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 • Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці
 • Копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку або архівний витяг про надання земельної ділянки у користування, виданий Державним архівом Дніпропетровської області/ архівна довідка про відсутність даних на земельну ділянку (у разі наявності).
 • Копія технічного паспорта на житловий будинок з планом земельної ділянки, експлікацією та відміткою про узаконення самовільного будівництва за наявності такого та копія документу, на підставі якого узаконене самовільне будівництво
 • Копія паспорта громадянина України
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • Довідка про наявність зареєстрованих за заявником прав на земельні ділянки, видана Відділом у місті Дніпро Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області
 • Нотаріально посвідчена копія довіреності або доручення (для уповноваженої особи)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), при наявності документу, що посвідчує особу.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 60

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: – Надано неповний пакет документів;
  – Виявлення недостовірних даних, наданих суб’єктом звернення;
  – Судове провадження щодо земельної ділянки, житлового будинку, що на ній розташовано, наявні обтяження щодо розпорядження земельною ділянкою, житловим будинком, що на ній розташовано.
  – Про неможливість надання послуги департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради повідомляє протягом десяти днів у письмовій формі із зазначенням причини.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі, особисто під підпис при наявності документу, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови його видачі на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: