Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Після проведення реєстрації один примірник декларації повертається замовнику (його уповноваженій особі)

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №2694-XII від 14.10.1992 р. Про охорону праці
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова КМУ №685 від 17.05.2006 р. Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідность матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Розпорядження КМУ №1021-р від 30.09.2015 р. Питання Державної служби з питань праці

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлені додатками 6, 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки подається суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою безпосередньо адміністратору ЦНАП “Лівобережний”.
  У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи – печаткою юридичної особи

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП “Лівобережний” видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: