Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Реєстрація Декларації (відмітка на бланку Декларації)

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №2694-XII від 14.10.1992 р. Про охорону праці
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова КМУ №685 від 17.05.2006 р. Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідность матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Розпорядження КМУ №1021-р від 30.09.2015 р. Питання Державної служби з питань праці

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Подання суб’єктом господарювання (уповноваженою ним особою) за своїм місцезнаходженням адміністратору ЦНАП двох примірників Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – Декларація) за формою згідно з додатком 8 до Порядку, заповнену в повному обсязі

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Декларація у двох примірниках за формою згідно з додатком 8 до Порядку, в друкованому вигляді, заповнена в пов. обсязі держ. мовою (формату А4 (210х297мм), шрифт 12-14 друк. пунктів), засвідчена підписом керівника юр. ос. або фіз. особою-підприємцем
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Декларація подається суб’єктом господарювання (юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, а також фізична особа – підприємець) (уповноваженою ним особою) адміністратору ЦНАП у двох примірниках за
  формою згідно з додатком 8 до Порядку, за своїм місцезнаходженням (територія Дніпропетровської області) на виконання
  робіт підвищеної небезпеки (зазначених у додатку 6 до Порядку), або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (зазначених у додатку 7 до Порядку) не пізніше ніж за п’ять робочих днів

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП “Лівобережний” видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: