Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу та номерного знаку, що відповідає державному стандарту

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Юридичні і фізичні особи, які є власниками технологічних транспортних засобів (далі – ТТЗ) чи використовують їх на законних підставах зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Реєстрація (а також тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 • Заява власника державною мовою у друкованому вигляді (за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку), яка заповнена в повному обсязі
 • Акт технічного огляду, проведеного фахівцями експертно-технічного центру
 • Висновок експертизи (позитивний), проведеної фахівцями експертно-тех. центру, на відповідність ТТЗ нормативно-правовим актам з охорони праці України (для ТТЗ, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних)
 • Копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи)
 • Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років)
 • Копія експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб та/або інструкція з експлуатації)
 • Копії документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків та послуг за проведення технічного огляду (з відміткою банку)
 • Копія сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності або декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги
 • Будь-якого з наведених документів що підтверджують правомірність придбання ТТЗ (п. 11 Порядку), а саме:

 • довідка-рахунок, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб’єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб
 • акт приймання-передачі, виданого підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів
 • договір купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
 • документи, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні
 • договір оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу
 • вантажна митна декларація на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів
 • рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ
 • виконавчий напис нотаріуса про витребування від боржника майна
 • рішення суду про визнання права власності на ТТЗ
 • договір про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв (вихід/виключ. із кооп-ву або рішення про повернення засновнику/учаснику у зв’язку з його виходом абовиключ. ТТЗ переданого у власність/корист.)
 • інші документи, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом
 • Свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку (додатково, для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку)
 • Копія інвентарної картки обліку основних засобів за ф.03-6 (для реєстрації ТТЗ, що більше 5 років експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію)
 • Запис в статуті про правонаступництво та передавальний акт (злиття/приєднання/перетворення) або розподільного балансу (поділ) для реєстрації транспортного засобу за новим суб’єктом господарювання у разі злиття, приєднання, поділу або перетворення суб.госп
 • Перереєстрація технологічних транспортних засобів

 • Заява власника державною мовою у друкованому вигляді (за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку), яка заповнена в повному обсязі
 • Акт технічного огляду, проведеного фахівцями експертно-технічного центру
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу
 • Державний номерний знак (у разі потреби)
 • Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років)
 • Копія док-в, що підтверджують правомірність придбання чи використання ТТЗ,вузлів і агрегатів,які мають ідентифікаційні номери,у т.ч. довідки про встановл.вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб’єкта господарювання, скріпленої його печаткою
 • Копії документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків та послуг за проведення технічного огляду (з відміткою банку)
 • Зняття з обліку технологічних транспортних засобів:

 • Заява власника державною мовою у друкованому вигляді (за формою згідно з додатками 1 і 2 до Порядку), яка заповнена в повному обсязі
 • Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років)
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу
 • Номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу проведеного фахівцями експертно-технічного центру або копія акту на списання основних засобів (з додатками), заяви – для фізичних осіб
 • Копія акту ліквідації основних засобів
 • Копія документів, що підтверджують оплату вартості послуг за проведення технічного огляду під час зняття з обліку
 • У разі втрати свідоцтва про реєстрацію чи номерного знаку на ТТЗ, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати
 • Спільне рішення щодо зняття з обліку технологічного транспортного засобу (якщо ТТЗ належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Суб’єкт звернення надає письмову заяву, з доданими до неї документами, адміністратору ЦНАП “Лівобережний”.
  Подання заяви на проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знаку може здійснювати уповноважена власником ТТЗ особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: – подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги згідно із встановленим вичерпним переліком;
  – виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Послугу отримує власник технологічного транспортного засобу, або уповноважена ним особа за дорученням власника, посвідченим у встановленому порядку, у адміністратора ЦНАП “Лівобережний”.
  У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством – письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Підстава для одержання адміністративної послуги: придбання та експлуатація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатація на вулично-дорожній мережі загального користування.
  Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою.


  Документи: