Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу та номерного знаку, що відповідає державному стандарту

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №3353-XII від 30.06.1993 р. Про дорожній рух
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. Податковий кодекс України
Постанова КМУ №8 від 06.01.2010 р. Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Постанова КМУ №849 від 10.08.2011 р. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця
Постанова КМУ №868 від 19.09.2012 р. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
Постанова КМУ №233 від 08.04.2013 р. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №9 від 27.01.2010 р. Наказ Держгірпромнагляду України “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Юридичні і фізичні особи, які є власниками технологічних транспортних засобів (далі – ТТЗ) чи використовують їх на законних підставах зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу
 • Висновок експертизи, пров. фахівцями експертно-тех. центру, на відповідність технологічного трансп. засобу нормативно-правовим актам з ох.праці України (для технологічних трансп. засобів, виг. за межами України чи переобладнаних/самостійно зібраних)
 • Копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи)
 • Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років)
 • Копія експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб та/або інструкція з експлуатації)
 • Копія документу, що підтверджує оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду
 • Копія сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного трансп. засобу (якщо трансп. засіб не підлягає обов’язковій сертифікації — лист-відмова від акредитованого органу сертифікації)
 • одного будь-якого з наведених документів що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу :
 • довідка-рахунок, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб’єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб
 • акт приймання-передачі, виданого підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів
 • договор купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
 • Документи, що підтверджуть реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні
 • Договор оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу
 • Вантажна митна декларація на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів
 • Рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ
 • Виконавчий напис нотаріуса про витребування від боржника майна
 • Рішення суду про визнання права власності на ТТЗ
 • Договор про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв
 • Інші документи, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Суб’єкт звернення надає письмову заяву, з доданими до неї документами, адміністратору ЦНАП “Лівобережний”.
  Подання заяви на проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знаку може здійснювати уповноважена власником ТТЗ особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: – подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги згідно із встановленим вичерпним переліком;
  – виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Послугу отримує власник технологічного транспортного засобу, або уповноважена ним особа за дорученням власника, посвідченим у встановленому порядку, у адміністратора ЦНАП “Лівобережний”.
  У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством – письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Підстава для одержання адміністративної послуги: придбання та експлуатація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатація на вулично-дорожній мережі загального користування.
  Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою.


  Документи: