Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів або надання листа з обґрунтуванням причини відмови у видачі погодження.

Суб’єкт надання послуги: АО Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №580-VIII від 02.07.2015 р. Про Національну поліцію
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закон України №1511-III від 02.03.2000 р. Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
Закон України №1644-III від 06.04.2000 р. Про перевезення небезпечних вантажів
Закон України №3353-XII від 30.06.1993 р. Про дорожній рух
Постанова КМУ №733 від 01.06.2002 р. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів
Постанова КМУ №1306 від 10.10.2001 р. п.22.5 Про правила дорожнього руху
Постанова КМУ №795 від 04.06.2007 р. Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися органами та підрозділами МВС (п.34)
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №656 від 04.08.2018 р. МВС України. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Наказ №38 від 17.01.2016 р. Наказ Департаменту патрульної поліції Національної поліції України «Про затвердження Положення про Управління патрульної поліції в м. Дніпрі Департаменту патрульної поліції»
Інше №162 від 28.12.2018 р. Постанова НБУ. Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення перевізника (суб’єкт перевезення небезпечних вантажів) або уповноважена ним особа щодо отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення вантажів
 • копія ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів
 • Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
 • Копія чинного договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
 • Копія додаткового погодження або дозволу інших компетентних органів у разі перевезення небезпечних речовин або виробів (за необхідності)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника
 • Платіжні документи (квитанції) про оплату вартості за надання послуги
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:
  1) подання до центру надання адміністративних послуг повного комплекту документів, необхідного для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
  2) перевірка поданих одержувачем послуги документів;
  3) направлення документів до управління патрульної поліції в Дніпропетровської області;
  4) оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
  5) унесення даних до інформаційного порталу Національної поліції України;
  6) направлення документів до центру надання адміністративних послуг;
  7) видача заявникові погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

  Вартість послуги: 95 гривень та 190 гривень (терміново)

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі або прострочених документів, необхідних для одержання погодження;
  2. Виявлення в документах, недостовірних відомостей.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Особисто, через уповноважену особу або надсилається поштою за вимогою суб’єкта звернення.

  Термін дії послуги:

  Коментар: 95 гривень
  Отримувач платежу: Департамент патрульної поліції
  установа банку: Державна казначейська служба України, м. Київ рахунок отримувача:
  № UA278201720355129002000092745
  Код ЄДРПОУ 40108646
  Реквізити для внесення плати за оформлення та видачу документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів *;731206;1070008; zz; ЄДРПОУ/іпн;* Без ПДВ
  zz-кількість послуг, ЄДРПОУ/іпн – вказується код ЄДРПОУ, або ідентифікаційний код фізичної особи платника послуг.

  190 гривень
  (терміново)
  Отримувач платежу: Департамент патрульної поліції
  установа банку: Державна казначейська служба України, м. Київ рахунок отримувача:
  № UA278201720355129002000092745
  Код ЄДРПОУ 40108646
  Реквізити для внесення плати за оформлення та видачу документів щодо погодження маршрутів дорожнього перевезення небезпечних вантажів *;731206;1070007; zz; ЄДРПОУ/іпн;* Без ПДВ
  zz-кількість послуг, ЄДРПОУ/іпн – вказується код ЄДРПОУ, або ідентифікаційний код фізичної особи платника послуг.


  Документи: