Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Свідоцтво про право власності на житло

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Кодекс України №435-IV від 16.01.2003 р. Цивільний кодекс України
Кодекс України №5464-X від 30.06.1983 р. Житловий Кодекс Української РСР
Кодекс України №2947-III від 10.01.2002 р. Сімейний кодекс України
Закон України №2482-XII від 19.06.1992 р. Про приватизацію державного житлового фонду
Закон України №500-VI від 04.09.2008 р. Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
Закон України №3716-VI від 08.09.2011 р. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
Закон України №280/97-ВР від 21.05.1997 р. Про місцеве самоврядування в Україні
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №2297-VI від 01.06.2010 р. Про захист персональних даних
Постанова КМУ №572 від 08.10.1992 р. Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»
Наказ №396 від 16.12.2009 р. Мінжитлокомунгосп Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення громадян України, які, відповідно до діючого законодавства України, мають право приватизувати займане ними та членами їх родини на умовах найму житло, що зареєстровано за комунальною власністю територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім’я керівника органу приватизації житлового фонду про приватизацію жилого приміщення у гуртожитку від наймача та повнолітніх членів його сім’ї, які тривалий час зареєстровані та фактично проживають у цьому приміщені
 • Копія ордера про надання житлової площі в гуртожитку, засвідчена належним чином
 • Копія технічного паспорта на жиле приміщення у гуртожитку, засвідчена належним чином
 • Оригінали та копії паспортів (сторінки 1,2 та всі сторінки, на яких відмічено реєстрацію) заявника та дорослих членів його сім’ї та копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей
 • Копії ідентифікаційних номерів всіх членів родини
 • Довідки з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання наймачем та членами його родини житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (права на приватизацію житла)
 • Засвідчена належним чином заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію жилого приміщення у гуртожитку
 • Заява-згода на збір та обробку персональних даних від кожного члена сім’ї засвідчена адміністратором ЦНАП (Закон України «Про захист персональних даних»)
 • Додаткові відомості та документи для уточнення даних надаються у разі необхідності
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї (у двох примірниках), подаються адміністратору ЦНАП особисто уповноваженим власником квартири (будинку), або особою за дорученням з паспортами заявника та дорослих членів його сім’ї та свідоцтвами про народження неповнолітніх дітей

  Вартість послуги: 160,48 грн. та 95 грн. (Органом приватизації – безоплатно)

  Строк надання послуги: 90

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Використане право на приватизацію;
  2. Накладення арешту на квартиру.
  3. Квартира (будинок) не підлягає приватизації відповідно до п.2 ст.2 Закону Україна «Про приватизацію державного житлового фонду»: Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
  4. Громадянин не має громадянства України.
  5. Не надані необхідні документи у повному обсязі.
  6. Житлове приміщення не зареєстровано за комунальною власністю територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради.
  7. У власності є інше житло.
  8. Проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку із навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою за контрактом);а також у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов, або житлова площа яких тимчасово заселена, або повернути колишнє жиле приміщення яких немає можливості;
  9. Потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз – особи, які хворі на активні форми туберкульозу всіх органів та систем з виділенням туберкульозної палички.
  10. Менше п’яти років зареєстровані у гуртожитках на території міста Дніпро та фактично проживають у них.
  11. Надані документи оформлені не належним чином.
  12. Місцевою радою не було прийняте відповідне рішення щодо подальшого використання гуртожитку, а саме: залишити цілісний майновий комплекс у статусі “гуртожиток” та дозволити приватизацію його житлових і нежитлових приміщень.
  13. У поданих документах виявлено завідомо неправдиві відомості.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги особисто уповноваженому власнику квартири або особі за дорученням при наявності паспортів заявника та дорослих членів його сім’ї та свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.
  Свідоцтво про право власності на житло видається після надання документів про сплату за виготовлення бланку свідоцтва.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Органом приватизації – безоплатно.

  Вартість складає – 160,48грн.
  Плата здійснюється через установи банків.
  Банківські реквізити для сплати – одержувач Комунальне підприємство «Реформжитло» Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 31271012, поточний рахунок № UA913052990000026009050238440 в АТ КБ «Приватбанк».
  Вартість складає – 95,00грн.
  Плата здійснюється через установи банків.
  Код бюджетної класифікації 50110000
  «Цільові фонди, приватизація гуртожитків», код ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області 37988155, р/р № 628999980314171931000004002.

  1. Заява на ім’я керівника органу приватизації житлового фонду про приватизацію жилого приміщення у гуртожитку від наймача та повнолітніх членів його сім’ї, які тривалий час (проживання у гуртожитку постійно сукупно п’ять і більше років. Вимога щодо проживання у гуртожитку протягом тривалого часу не поширюється на членів сім’ї громадянина, якому видано ордер на жилу площу в гуртожитку та який є основним наймачем жилого приміщення в гуртожитку, а також на мешканців гуртожитків, які на правових підставах були вселені у гуртожиток, фактично проживали в гуртожитку сукупно не менше одного року та стали учасниками антитерористичної операції у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України, органів внутрішніх справ України та інших військових формувань, створених відповідно до закону, та добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України) зареєстровані та фактично проживають у цьому приміщені (з підписами, засвідченими начальником підприємства, що обслуговує будинок), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Згоду на участь у приватизації неповнолітніх членів сім’ї наймача батьки (усиновлювачі) або піклувальники засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.
  Підписи наймача та членів його сім’ї у цій заяві засвідчує керівник підприємства, що обслуговує гуртожиток;
  Громадяни – заявник та члени сім’ї заявника, на яких не поширюється сфера дії Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», надають письмову нотаріально засвідчену згоду, про те, що вони згодні з приватизацією іншими членами сім’ї жилого приміщення.

  Власникам необхідно здійснити державну реєстрацію права власності в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства України


  Документи: