Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Інформація надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи або в паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

 • Формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ЦНАПу;
 • Подається в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України
 • Документ, що посвідчує особу::

 • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • Національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства (у разі, коли заявником є іноземець або особа без громадянства)
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: 1. Особисто шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
  2. Шляхом реєстрації на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації «Bank ID»

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП або органу державної реєстрації прав/на веб-порталі Міністерства юстиції України/шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
  Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар: За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону, справляється адміністративний збір у розмірі:
  0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб- отримання інформації, витягу в паперовій формі;
  0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб- отримання інформації, витягу в електронній формі.

  АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменуванняпослуги – Плата за надання відомостей Державного реєструречових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/АНД район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989300.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA228999980333259300041004003.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Шевченківському м. Дніпра Дніпропетровської області/Шевченківський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989274.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA468999980333229300041004004.
  Код класифікації доходів 22012700.

  СОБОРНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Соборному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Соборний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989269.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA948999980333299300041004005.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Індустріальному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Індустріальний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989295.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA218999980333269300041004006.
  Код класифікації доходів 22012700.

  САМАРСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Самарському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Самарський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989295.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA618999980333239300041004010.
  Код класифікації доходів22012700.

  ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Центральному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Центральний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989316.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA458999980333239300041004007.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Чечелівському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Чечелівський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989253.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA698999980333209300041004008.
  Код класифікації доходів22012700.

  НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач- УДКСУ у Новокодацькому районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Новокодацький район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989248.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – UA208999980333279300041004009.
  Код класифікації доходів 22012700.

  УВАГА!!! У разі обрання особою варіанта отримання інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.


  Документи: