Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Інформація надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи або в паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

 • Формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ЦНАПу;
 • Подається в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України
 • Документ, що посвідчує особу::

 • документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця (у разі, коли заявником є іноземець);
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: 1. Особисто шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
  2. Шляхом реєстрації на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації «Bank ID»

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП або органу державної реєстрації прав/на веб-порталі Міністерства юстиції України/шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
  Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар: За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону, справляється адміністративний збір у розмірі:
  0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в паперовій формі;
  0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в електронній формі.

  АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/АНД район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989300.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34316300041599.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Шевченківському м. Дніпра Дніпропетровської області/Шевченківський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989274.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34313300041600.
  Код класифікації доходів 22012700.

  СОБОРНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Соборному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Соборний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989269.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34312300041601.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Індустріальному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Індустріальний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989295.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34311300041602.
  Код класифікації доходів 22012700.

  САМАРСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Самарському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Самарський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989295.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34317300041606.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Центральному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Центральний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989316.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34310300041603.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Чечелівському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Чечелівський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989253.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34319300041604.
  Код класифікації доходів 22012700.

  НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Новокодацькому районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Новокодацький район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989248.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34318300041605.
  Код класифікації доходів 22012700.

  Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
  – фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
  – громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
  – громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
  – громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
  – інваліди Великої Вітчизняної війни, особи з числа учасників антитерористичної операції на сході України, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  – інваліди I та II груп;
  – Національний банк України;
  – органи державної влади, місцевого самоврядування;
  – інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.


  Документи: