Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Погодження розміщення реклами на пам`ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам`яток, крім пам`яток, розташованих в межах історичних ареалів населених місць

Суб’єкт надання послуги: АО Управління культури національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністраці

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення про погодження розміщення зовнішньої реклами від замовника робіт

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Звернення про погодження розміщення зовнішньої реклами від замовника робіт
 • Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами наданий органами державної влади або місцевого самоврядування з фотокарткою або комп’ютерним макетом місця з фрагментом місцевості, на якому планується розташування рекламного засобу
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб`єктом звернення (фізична особа, юридична особа) або уповноваженою ними особою.
  Суб`єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково-довіреність), надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
  2. Виявлення в документах, поданих суб`єктом господарювання, недостовірних відомостей;
  3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру;
  4. У разі, якщо реклама на пам`ятці змінює призначення, історичну сутність та естетичне сприйняття пам`ятки.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб`єкту звернення або уповноваженій ними особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб`єкта звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку

  Термін дії послуги:

  Коментар: Надання адміністративної послуги також регламентується Місцевими правилами розміщення зовнішньої реклами прийняті органами місцевого самоврядування та обласною державною адміністрацією


  Документи: