Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок

Суб’єкт надання послуги: АО Управління культури національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністраці

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Клопотання про реєстрацію дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок Міністерства культури України
 • Копія кваліфікаційного документу (відкритого листа) – для проведення археологічних досліджень
 • Копія Програми археологічних досліджень
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб`єктом звернення (фізична особа, юридична особа) або уповноваженою ним особою.
  Суб`єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково-довіреність), надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1.Подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів,необхідних для послуги,згідно із встановленим вичерпним переліком;
  2. Виявлення в документах,поданих суб`єктомгосподарювання,недостовірних відомостей;
  3.Неподання або подання не в повному обсязі наукового звіту про роботу на території Дніпропетровської області, виконані відповідно до попереднього дозволу.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб`єкту звернення або уповноваженій ними особі особисто під підпис при наявності документа,що посвідчує особу,або надсилає поштою(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб`єкта звернення,або у випадках,передбачених законом,за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: