Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Зареєстрована декларація відповідності матеріально- технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Два примірники заповненої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (для суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС(дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.
  У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи,а у разі відсутності печатки – декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної засвідчується печаткою юридичної особи. Декларація не подається:
  -у разі використання торгівельних місць, кіосків та контейнерів,якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми,погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  – орендарем об’єкта нерухомості (особою,яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
  – у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова у реєстрації декларації не допускається

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
  Якщо декларація подається через портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС, де кожен зможе за ЄДРПОУ або ІНН перевірити справжність декларації та її зміст.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: