Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Суб’єкт надання послуги: АО Дніпровське міське управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Два примірники заповненої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (для суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом господарювання при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність) або надсилаються рекомендованим листом.
  У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки – декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.
  Декларація не подається:
  – у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  – орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
  – у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова у реєстрації декларації не допускається.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: