Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням  видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку».
У разі зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням)  видача копії Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку», завіреної суб’єктом надання адміністративної послуги.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі, підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі – її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких ТТЗ здається управлінню Держпраці.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років)
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу
 • Номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку
 • У разі відчуження (реалізації) технологічного транспортного засобу:
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу
 • Документ, що підтверджує внесення плати
 • У разі списання транспортного засобу:
 • Для юридичних осіб копія акту на списання (ліквідації) основних засобів, завірені згідно чинного законодавства (до акту додаються копія наказу про призначення комісії та рішення комісії про списання технологічного транспортного засобу)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Суб’єкт звернення надає письмову заяву, з доданими до неї документами, адміністратору ЦНАП “Лівобережний”. Подання заяви на проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знаку може здійснювати уповноважена власником ТТЗ особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: – подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги згідно із встановленим вичерпним переліком;
  – виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Послугу отримує власник технологічного транспортного засобу, або уповноважена ним особа за дорученням власника, посвідченим у встановленому порядку, у адміністратора ЦНАП “Лівобережний”. У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством – письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Підстава для одержання адміністративної послуги:
  – відчуження ТТЗ;
  – непридатність ТТЗ до подальшого використання та його вибракування (списання).


  Документи: