Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача дозволу на проведення робіт на памʼятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони

Суб’єкт надання послуги: АО Управління культури національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністраці

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про надання дозволу на проведення робіт на памʼятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони від замовника робіт

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Клопотання про надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках
 • Документ на основі якого планується проводити роботи (рішення місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, тощо)
 • Акт технічного стану пам’ятки до початку проведення робіт
 • Ескізний проект (вказати всі елементи пам’ятки, їх розміри та матеріали)
 • Тексти всіх написів на пам’ятці
 • Перелік запланованих робіт
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб`єктом звернення (фізична особа, юридична особа) або уповноваженою ними особою.
  Суб`єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково-довіреність), надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1.Подання неповного пакета документів,необхідних для отримання послуги,згідно із встановленим вичерпним переліком;
  2.Невідповідність наданих документів памʼяткоохоронному законодавству;

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб`єкту звернення або уповноваженій ними особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб`єкта звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: