Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Рішення про проведення державної реєстрації статуту територіальної громади;
свідоцтво про державну реєстрацію статуту територіальної громади встановленого зразка;
один примірник статуту територіальної громади;
внесення відомостей про державну реєстрацію статуту територіальної громади до реєстру статутів територіальних
громад, який ведеться органом, що здійснює
реєстрацію статутів, за встановленою формою та
оприлюднюються на офіційному веб-порталі цього органу;
рішення про відмову у державній реєстрації статуту територіальної громади разом з правовим обґрунтуванням
невідповідності статуту або окремих його положень Конституції та законам України

Суб’єкт надання послуги: АО Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення уповноваженого представника (далі – заявник)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідку на постійне чи тимчасове проживання
 • У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням через центр надання адміністративних послуг або територіальний орган Міністерства юстиції України

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Невідповідність статуту вимогам Конституції та законів України

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видача документів здійснюється через центр надання адміністративних послуг або територіальний орган Міністерства юстиції України

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: