Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Отримання картки державної реєстрації договору (контракту) та оригіналу договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або листа з обґрунтуванням причин відмови (у разі державної реєстрації договору (контракту).
Отримання дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) у разі втрати.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Укладання відповідно до законодавства України суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності області договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора, не пов’язаної із створенням юридичної особи

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Державна реєстрація договору (контракту)

 • Лист-звернення про державну реєстрацію договору (контракту)
 • Інформаційна картка договору (контракту) за формою, затвердженою наказом МЗЕЗторгу України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”
 • Договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку
 • Засвідчені копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та копія виписки або витягу
  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 • Документи, що свідчать про реєстрацію іноз. юр. особи (нерезид.) в країні її місцезнах. (витяг із торг., банк. або судового реєстру), засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені укр. мовою та легалізовані у конс. установі України
 • Ліцензія, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом)
 • Оригінал документу про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту)
 • Довіреність на отримання документів – у разі необхідності (подається при отриманні реєстраційної картки за умови подання документа, що посвідчує особу)
 • У разі обґрунтованої потреби Департамент може вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству
 • Отримання дубліката картки державної реєстрації договору (контракту)

 • Заява про видачу дубліката
 • Опублікована в офіційній пресі об’ява про визнання недійсною втраченої картки державної реєстрації договору (контракту)
 • Оригінал документу, що засвідчує сплату збору за видачу картки і дубліката картки державної реєстрації договору (контракту)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Для державної реєстрації договору (контракту):
  заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником).
  Для отримання дубліката картки державної реєстрації договору (контракту):
  заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надсилаються поштою, а також можуть подаватися в електронній формі суб’єктом звернення або його представником (законним представником) через інформаційні системи державних органів, у тому числі веб-портал “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпро-петровської області” з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації заявників.

  Вартість послуги: За держреєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність – 6 неоподат. мінімумів доходів громадян.
  За видачу дубліката картки держреєстрації договору (контракту) – 40 відсотків суми плати за держреєстрацію договору (контракту)

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Умови договору (контракту) не відповідають законодавству України.
  2. До суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
  3. Існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або його представнику (законному представнику) при наявності документа, що посвідчує особу, або оригіналу довіреності.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання послуги: рішення про реєстрацію договору (контракту) або відмову у ній – 20 календарних днів. Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту) – 5 робочих днів

  Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), мають бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України.

  Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну: За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.
  За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката.
  Кошти за державну реєстрацію договору (контракту) перераховуються до обласного бюджету.
  Призначення платежу для внесення плати: 22010900 – плата за державну реєстрацію договору (контракту).

  Номер телефону для отримання консультацій з питань надання адмініс-тративної послуги: (056) 742 80 31, (056) 742 82 64


  Документи: