Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Один примірник заяви; один примірник зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації обєкта, який належить до ІІІ категорії складності, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в якій враховано зміни. Внесення достовірних даних до єдиного Реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів

Суб’єкт надання послуги: АО Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виявлення замовником технічної помилки в зареєстрованій декларації про готовність об`єкта до експлуатації, який належить до І-ІІІ категорії складності або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява в двох примірниках в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни
 • Один примірник зареєстрованої декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Через центр надання адміністративних послуг. Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об`єкта до експлуатації, який належить до І-ІІІ категорії складності розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному Реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: