Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки або повідомлення про відмову у його видачі.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №2694-XII від 14.10.1992 р. Про охорону праці
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова КМУ №725 від 25.08.2010 р. Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-техн. бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №340 від 27.03.2015 р. Мінсоцполітики України. Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці
Наказ №1654 від 07.11.2018 р. Мінсоцполітики України. Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
Наказ №507 від 12.04.2018 р. Мінсоцполітики України. Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення роботодавця, виробника або постачальника (уповноваженої ними особи) до адміністратора ЦНАП.
Роботодавець (власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю) повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Дозвіл).
На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує Дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява (ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)
 • Висновок експертизи на виконання робіт підвищеної небезпеки – щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт
 • Висновок експертизи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування
 • Висновок експертизи – на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Документи, необхідні для отримання адміністративної послуги роботодавець, виробник або постачальник подає в паперовій формі особисто (через уповноважену ними особу) надсилає засобами поштового зв’язку до адміністратора ЦНАП

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Результат адміністративної послуги суб’єкту господарювання отримується від адміністратора ЦНАП роботодавцем, виробником або постачальником (уповноваженою ними особи), або засобами поштового зв’язку

  Термін дії послуги:

  Коментар: Заява, заповнена в повному обсязі та у відповідності до встановленої форми, засвідчена підписом керівника юридичної особи або фізичною особою-підприємцем, 3 урахуванням Переліків видів робіт підвищеної небезпеки та машин механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених в додатках 2, 3 до Порядку та в додатку до висновку експертизи.
  При цьому, висновок експертизи – це документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу;
  експертні організації – це експертно- технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.


  Документи: