Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки або відмова у видачі дозволу.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.
Переоформлення дозволу здійснюється у разі зміни найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця, або у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Видача дублікату дозволу здійснюється у разі втрати документа дозвільного характеру або його пошкодження.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява (ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)
 • Висновок експертизи на виконання робіт підвищеної небезпеки – щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт
 • Висновок експертизи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування
 • Висновок експертизи – на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП “Лівобережний” особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність.
  У разі переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання підстав подати адміністратору ЦНАП “Лівобережний” документи, необхідні для переоформлення дозволу. У разі втрати дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати адміністратору ЦНАП “Лівобережний” документи, необхідні для видачі дубліката дозволу.
  У разі якщо бланк дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає державному адміністратору заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог;
  Подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви;
  Встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
  Перелік підстав для відмови у переоформлені або видачі дублікату дозволу: подання роботодавцем неповного пакета документів, необхідних для переоформлення дозволу згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком; виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних відомостей; зміна ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зазначеного у дозволі.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП “Лівобережний” видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: