Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача завіреної копії розпорядчого документа

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Необхідність отримання копії розпорядчого документа

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява подається адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення (фізична особа, юридична особа) або уповноваженою ним особою. Суб’єкт звернення подає заяву особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність)

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: – подання суб’єктом звернення заяви без зазначення виду розпорядчого документа, його дати та номера;
  – невідповідність дати і номеру розпорядчого документу його заголовку

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

  Термін дії послуги:

  Коментар: Заява подається на ім’я міського голови із зазначенням виду розпорядчого документа, його дати і номера, заголовку


  Документи: