Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача дозволу на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єкта господарювання, об’єкт якого належить до другої групи, -терміном на десять років, об’єкт якого належить до третьої групи – необмежений.
Відмова у видачі дозволу на викиди забруднюючих речових в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для суб’єкта господарювання.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Відповідно до ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява (ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)
 • Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів (в друкованому та електронному вигляді) відповідно до “Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів”, затвердженої Наказом Мінприроди від 09.03.2006 №108
 • Звіт про інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємства (в друкованому та електронному вигляді)
 • Рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щодо можливості видачі дозволу на викиди
 • Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонерними джерелами з відповіддю місцевої держадміністрації
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП відповідно до п. 5 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

  Вартість послуги: Дозвіл видається безоплатно за погодженням з установами державної санітарно-епідеміологічної служби України

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відповідно до п.5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:
  – подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
  – виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
  – негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  – Законом можуть встановлюватись інші підставі для відмови у видачі документа дозвільного характеру

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Отримання результату через ЦНАП “Правобережний” та ЦНАП “Лівобережний” відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України “Про адміністративні послуги”.

  Термін дії послуги: Для суб’єкта господарювання, об’єкт якого належить до другої групи, – десять років, об’єкт якого належить до третьої групи – необмежений.

  Коментар:


  Документи: