Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1. У разі відсутності підстав для відмови видається дозвіл на спеціальне водокористування.
2. У разі наявності підстав для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування водокористувачу через Центр надання адміністративних послуг направляється лист про відмову у видачі дозволу із зазначенням причини відмови та всі додані до заяви матеріали

Суб’єкт надання послуги: АО Сектор у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Кодекс України №213/95-ВР від 06.06.1995 р. Водний кодекс України
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Постанова КМУ №321 від 13.03.2002 р. Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ N459 від 10 серпня 1992 р.
Постанова КМУ №393 від 20.08.2014 р. Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
Постанова КМУ №1100 від 11.09.1996 р. Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується
Наказ №116 від 12.04.2018 р. Мінприроди України. Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Здійснення спеціального водокористування

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення
 • Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод
 • Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо)
 • Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з центрального водопостачання та/або водовідведення)
 • Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Письмова заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику суб’єкту надання адміністративної послуги особисто водокористувачем або уповноваженою ним особою через Центр надання адміністративних послуг

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком.
  2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
  3. Негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водокористування

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Поштою або особисто водокористувачем (уповноваженою ним особою) через Центр надання адміністративних послуг

  Термін дії послуги: Короткострокове (на три роки) або довгострокове (від трьох до двадцяти п’яти років) (ст. 50 Водного кодексу України)

  Коментар:


  Документи: