Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Реєстрація повідомлення на початок виконання підготовчих робіт, в якому враховано зміни;
Внесення достовірних даних до єдиного Реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів

Суб’єкт надання послуги: АО Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виявлення замовником технічної помилки в зареєстрованому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява за формою встановленого зразка (додаток 3 до Постанови КМУ від 13.04.2011 № 466)
 • Один примірник зареєстрованого повідомлення на початок виконання підготовчих робіт, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані
 • Два примірники повідомлення на початок виконання підготовчих робіт, в якому враховані зміни за формою встановленого зразка
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг та/або через електронний кабінет

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Через центр надання адміністративних послуг. Інформація щодо зареєстрованого повідомлення на початок виконання підготовчих робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному Реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: