Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Протокол виправлення помилки.
Повідомлення про виправленняпомилкизаінтересованим особам (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок).
Заміна документа, в якомувиявленопомилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічнихматеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за йогобажанням.
Відмова у виправленні помилки.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виявлення фізичною або юридичною особою технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Повідомлення про виявлення технічної помилки за визначеною формою
 • Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Повідомлення разом з доданими до нього документами подається до ЦНАП заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 2

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.

  Термін дії послуги:

  Коментар: *Форма повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою наведено у додатку до інформаційної картки адміністративної послуги.


  Документи: