Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача сертифіката

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Експлуатація закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих в Дніпропетровській області:
– за межами населених пунктів;
– розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областе, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міс Києва та Севастополя);
– на територіях сільських, селищних, міських рад, які не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-0будівельного контролю

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • Заява, акт готовності об`єкта до експлуатації, відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого зразка
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг

  Вартість послуги: Платно. 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отримувач: УК у Печерськом р-ні м.Києва КОД 38004897 ГУДКС України у м.Києві МФО 820019: р/р 33215879725007. За сертифікат згідно з Пост.КМУ від 13.04.2017 № 461

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката; виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Через центр надання адміністративних послуг. Інформація щодо зареєстрованого сертифіката розміщується на офіційному сайті Держархбуд-інспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному Реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і бу-дівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: