Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2)

Суб’єкт надання послуги: АО Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про отримання дозволу
 • Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію
 • Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів/мікрорайонів застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів/мікрорайонів застарілого житлового фонду (детально – Коментар або інф.картка послуги)
 • Проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в установленому порядку
 • Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законом порядку, на проведення буд. робіт у разі реконструкції, реставрації, капремонту, технічного переоснащення діючих підприємств
 • Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд
 • Інформація про ліцензію, яка дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Підставою для відмови у видачі дозволу є: неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
  невідповідність поданих документів вимогам законодавства; виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Через центр надання адміністративних послуг. Інформація щодо зареєстрованого дозволу на виконання будівельних робіт, щодо об`єкта, який належить до IV категорії складності розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному Реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів та сертифікатів.

  Термін дії послуги:

  Коментар: У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю за формою згідно з додатком 10 до Порядку (Постанова КМУ від 13.04.2011 № 466 зі змінами) з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.


  Документи: