Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому примі-щенні/будинку осіб

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Необхідність отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява, встановленого зразка, яка заповнюєтьсяна офіційному сайті ЦНАП cnap.dniprorada.gov.ua
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява подається адміністратору ЦНАП через офіційний сайт ЦНАП cnap.dniprorada.gov.ua

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відсутність актуальних даних в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу та повноваження, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання адміністративної послуги: на час звернення, але не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття заяви


  Документи: