Сплачуємо податки = рухаємо економіку = наближаємо перемогу.
Зрозумілішим за цю формулу є лише держсервіс після нашої добірки на Гіді.
Вона вже тут, до речі.

Для оподаткування фізичних осіб:
▪ реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)/раніше
індивідуальний податковий номер (ІПН) 
▪ внесення до паспорта відмітки про право здійснювати платежі за серією та
номером паспорта
Для оподаткування сфери послуг:
▪ реєстрація реєстратора розрахункових операцій 
▪ реєстрація розрахункових книжок
Для отримання довідок:
▪ довідка про доходи 
▪ довідка про сплату податкових зобов’язань платником податку — резидентом,
який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність
податкових зобов’язань
▪ довідка про відсутність заборгованості з платежів
Для резидентів України:
▪ підтвердження статусу податкового резидента України