Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації припинено розгляд та видачу (або відмову у видачі), анулювання, переоформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі  подання до Міністерства економіки, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, до Міністерства внутрішніх справ, декларації про провадження господарської діяльності без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до вищезазначеної постанови.