У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 13 жовтня 2015 року № 3323, який набирає чинності 04 червня 2017 року, повноваження Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування переходять до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Враховуючи те, що останнім днем здійснення департаментом повноважень щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування є 03 червня 2017 року, прийом пакетів документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування, які надходять вперше – до 05 травня 2017 року включно з урахуванням часу, необхідного на опрацювання у відповідності до чинного законодавства, а прийом пакетів документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування, які подаються повторно – до 29 травня 2017 року включно.

З 04 червня 2017 року дозвільним органом, уповноваженим на розгляд пакетів документів на видачу дозволів на спеціальне водокористування в Дніпропетровській області є сектор у Дніпропетровській області Держводагенства, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Яворницького, 39-А.