Частиною 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень» встановлено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень», державна реєстрація права власності, інших речових прав, обтяжень, проводиться зокрема на підставі судового рішення щодо набуття, зміни або припинення права власності на нерухоме майно, інших речових прав та обтяжень, що набрало законної сили.

В свою чергу, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 року № 1666-VIII, до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, у разі проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень, що набрали законної сили, реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться за зверненням заявника.

Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” встановлено, що у разі коли документом, поданим для державної реєстрації прав, є судове рішення, державний реєстратор з метою встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі такого судового рішення обов’язково використовує також відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в Реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

23.10.2020 року після оновлення державним підприємством «Національні інформаційні системи» програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно впроваджено частковий інформаційний обмін з Єдиним державним реєстром судових рішень та надано можливість державним реєстраторам отримувати/завантажувати повний текст судового рішення при розгляді заяв у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Так, під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстратором обов’язково здійснюється інформаційний обмін відомостями з Єдиним державним реєстром судових рішень шляхом додавання до заяви судового рішення, отриманого під час  здійснення електронного запиту до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Окремо необхідно звернути увагу на те, що пунктом 4 розділу ІІІ Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень”, передбачено, що відомості про набрання судовим рішенням законної сили (в тому числі за результатами розгляду справи судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС) та надсилаються до Єдиного державного реєстру судових рішень засобами АСДС відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Радою суддів України. Відтак, якщо судом до АСДС не внесено відомості про набрання судовим рішенням законної сили, державний реєстратор позбавлений можливості використовувати надане судове рішення для цілей документального відтворення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.