Відповідно до Водного Кодексу України, спеціальним водокористуванням вважається забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

Для здійснення діяльності в сфері водокористування кожен суб’єкт обов’язково має отримати відповідний дозвіл, який відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Положення про Державне агентство водних ресурсів України видається Державним агентством з водних ресурсів України та його територіальними підрозділами (на території Дніпропетровської області – Сектором у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України).

Отримання дозволу є обов’язковим для тих, хто використовує воду в об’ємі від 5 кубічних метрів на добу.

Для одержання послуги «Отримання дозволу на спеціальне водокористування» водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг з наступний перелік документів :

1.Заява;

2.Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

3.Опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

4.Нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид)окремо);

5.Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають доступ з центрального водопостачання та/або водовідведення);

6.Копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Для одержання послуги «Анулювання дозволу на спеціальне водокористування» водокористувач подає письмову заяву та оригінал дозволу на спеціальне водокористування, який анулюється.