Так здебільшого, до суб’єкта державної реєстрації надходять судові рішення, щодо скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі, провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, прийнятих відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, заборони (скасування заборони) на вчинення реєстраційних дій, припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов’язано з її банкрутством.

Законом про державну реєстрацію встановлено, що Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій – у день набрання судовим рішенням законної сили. Проте, на поточний час така взаємодія не запроваджена.

Але варто зазначити, що згідно наказу Міністерства юстиції України (від 18.11.2016 № 3268/5)  до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної судової адміністрації України відповідно до Закону про державну реєстрацію в частині передачі інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, такі примірники судових рішень подаються заявником або надсилаються судом у паперовій формі.

У разі подання заявником примірника судового рішення, що набрало законної сили та тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, державний реєстратор при проведенні державної реєстрації на підставі такого примірника судового рішення обов’язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в цьому реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

Відомості про судове рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень можливо отримати за посиланням https://reyestr.court.gov.ua.

У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор запитує примірник такого рішення суду, засвідчений в установленому порядку, від відповідного суду.

Так, отримавши судове рішення суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення проводить відповідну реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру або у разі якщо судове рішення є незрозумілим, звертається до суду за роз’ясненням судового рішення, іноді у разі неможливості виконання судового рішення повідомляє суд або державну виконавчу службу про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав. Проте такі випадки поодинокі і трапляються досить рідко.