Шановні суб’єкти звернення! Звертаємо Вашу увагу на те, що в ЦНАП м. Дніпра можливо отримати наступні адміністративні послуги, які надаються управлінням з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради:

  • надання висновку  щодо  програм  та  проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також про-грам та проєктів, реалізація яких може позначитись на стані об’єктів культурної спадщини;
  • надання висновку щодо відчуження або передачі пам’ятки місцевого значення її власником чи уповноваженим ним органом іншим особам у володіння, користування або управління.