1. Видача копій, витягів з розпоряджень міського (селищного, районного) голови, рішень, прийнятих міською (селищною, районною) радою та виконавчим комітетом.

2. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення.

3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

4. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

5. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

7. Надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ).

8. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

9. Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

10. Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого належить до другої або третьої групи.

11. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

12. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

13. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

14.Видача дублікату дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15.Видача дублікату дозволу на спеціальне водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення.

16. Переоформлення, видача копії або дубліката ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.

17. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

18. Дозвіл (санітарний паспорт) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів.

19. Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах.

20. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.                   

 21. Дозвіл (санітарний паспорт) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом.    

22. Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

23. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

24. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, будівництво якого здійснюється на підставі будівельного паспорта.

25. Повідомлення про зміну даних про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

26. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1).

27. Повідомлення про зміну даних про початок виконання будівельних робіт на об’єкті, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1).

28. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта.

29. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що належить за класом відповідальності до об’єктів з незначними наслідками (СС1).

30. Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.