Однією з найзатребуваніших послуг, які надаються в ЦНАП м. Дніпра, є послуга «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Для отримання зазначеної адміністративної послуги адміністратору ЦНАП м. Дніпра необхідно надати наступний перелік документів:

  • Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • Документ, що посвідчує особу;
  • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою);
  • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
  • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.

Крім того, для зручності, заяву про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можливо подати в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України.

Інформація надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі, шляхом звернення до адміністратора ЦНАП м. Дніпра.