Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Анулювання дозвілу: на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, відмітка про анулювання на оригіналі дозволу; повідомлення про анулювання

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №2694-XII від 14.10.1992 р. Про охорону праці
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Постанова КМУ №725 від 25.08.2010 р. Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-техн. бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №340 від 27.03.2015 р. Мінсоцполітики України. Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення роботодавця, виробника або постачальника (уповноваженої ними особи) до адміністратора ЦНАП.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Документи подаються роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ними особою) до адміністратора ЦНАП

Вартість послуги: Безоплатно

Строк надання послуги:

Дні виконання:

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

Можливі способи отримання відповіді (результату): Результат адміністративної послуги суб’єкту господарювання отримується від адміністратора ЦНАП роботодавцем, виробником або постачальником (уповноваженої ними особи), або засобами поштового зв’язку

Термін дії послуги:

Коментар: