Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або відмова у видачі такого витягу.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №1378-IV від 11.12.2003 р. Про оцінку земель
Постанова КМУ №213 від 23.03.1995 р. Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
Постанова КМУ №1278 від 23.11.2011 р. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
Постанова КМУ №831 від 16.11.2016 р. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
Постанова КМУ №105 від 07.02.2018 р. Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №508 від 22.08.2013 р. Мінагрополітики України. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
Наказ №489 від 25.11.2016 р. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Наказ №262 від 23.05.2017 р. Мінагрополітики України. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява юридичної, фізичної особи, органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою або в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, в тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Вартість послуги: Безоплатно

Строк надання послуги:

Дні виконання:

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.
2. Земельна ділянка несформована.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.
У разі подання заяви в електронній формі результат може надаватись в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Термін дії послуги:

Коментар:


Документи: