Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі

Суб’єкт надання послуги: АО Шевченківський РВ у м. Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5492-VI від 20.11.2012 р. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Закон України №2235-III від 18.01.2001 р. Про громадянство України
Закон України №1382-IV від 11.12.2003 р. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Закон України №1669-VII від 02.09.2014 р. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
Постанова КМУ №302 від 25.03.2015 р. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України
Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 р. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Постанова КМУ №669 від 26.11.2014 р. Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи
Постанова КМУ №691 від 10.07.2019 р. «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»
Наказ №1279 від 26.11.2014 р. МВС України. Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Наказ №715 від 16.08.2012 р. Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до гр. України, прийняття до гр. України, оформлення набуття гр. України, припинення гр. України, скасування рішень про оформлення набуття гр. України, та журналів обліку
Наказ №875 від 18.10.2019 р. МВС України. Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотогр. зображення на них

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання, виявила бажання зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків під час оформлення паспорта громадянина України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279 (формується та
  роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником центру надання адміністративних послуг)
 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави
 • Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України)
 • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після
  повернення їх на проживання в Україну
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті (за наявності таких документів):

 • Про місце проживання – довідку про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 постанови КМУ від 02.03.2016 № 207) або довідку про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016 наказом МВС від 22.11.2012 № 1077)
 • Про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноз. держави відпоповідни документ
 • Для особи, яка не може пересуватися самостійно, або відбуває покарання, або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу додатково подається одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документа:

 • Письмова заява у довільній формі
 • Один з документів: паспорт гр. України; паспорт для виїзду за кордон; проїзний док-т дитини; док-т що підтверджує факт народження, зміни імені; паспорти на ім’я дитини/батьків, у т.ч. в паспортах, виданих ін. державами, якщо дитина/батьки є іноземцями
 • У разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються:

 • Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Громадянин України, який досяг 14-річного віку з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта вперше звертається особисто відповідно до зареєстрованого місця проживання до:
  – територіального підрозділу ДМС;
  – центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для оформлення заяв-анкет засобами Єдиного державного демографічного реєстру.
  Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).
  Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
  Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України АРКрим або м. Севастополь подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.
  Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України у Донецькій або Луганській областях подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу у Донецькій або Луганській області відповідно.
  Якщо особа, яка досягла 14-річного віку відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.
  Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова заявнику в прийнятті документів здійснюється у разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.
  Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо:
  1) особа не є громадянином України;
  2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року);
  3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
  4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
  5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта.
  У разі якщо за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрації, співпадають з даними про особу, наявними в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, паспорт буде оформлено із внесенням даних про РНОКПП.
  У разі якщо під час розгляду заяви-анкети за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрації, відрізняються від даних про особу, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, ДПС направляє у відповідь повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації платником податків або внесення змін до Державного реєстру. У такому випадку паспорт оформлюється без внесення даних про РНОКПП.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): У разі неподання повного переліку документів або подання документів оформлення яких не відповідає вимогам законодавства не відповідність їх оформлення вимогам законодавства працівник територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу приймає рішення про відмову від прийняття документів і інформує особу/законного представника/уповноважену особу про підстави такої відмови. За бажанням відмова надається в письмовому вигляді.
  Для отримання паспорта особа або її законний представник /уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення.
  Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається законному представнику/уповноваженій особі за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.
  У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження законного представника/уповноваженої особи;
  Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.

  Під час видачі паспорта до якого не внесено дані про РНОКПП у випадку отримання від ДПС повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації платником податків або внесення змін до Державного реєстру у зв’язку із розбіжностями даних, працівник територіального підрозділу/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу надає заявнику роздруковане повідомлення ДПС про необхідність звернення до контролюючого органу.

  У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
  У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до відповідного суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Заявник має право повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.


  Документи: