Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Необхідність отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка, яка формується адміністратором ЦНАП в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб при особистому зверненні, або заповнюється на офіційному сайті ЦНАП cnap.dniprorada.gov.ua
 • Документ, що посвідчує особу, з відміткою про місце реєстрації
 • Документ, що підтверджує повноваження особи (право на отримання довідки має уповноважений власник, зареєстрована особа або уповноважена особа за дорученням)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява формується особисто адміністратором ЦНАП через Електронну картотеку обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осібабо через офі-ційнийсайт ЦНАП cnap.dniprorada.gov.ua

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відсутність актуальних даних в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб. Відсутність документа, що посвідчує особу, з відміткою про реєстрацію місця проживання. Відсутність документа, що підтверджує повноваження особи

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, з відміткою про реєстра-цію місця проживання та повноваження, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення)

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання адміністративної послуги: на час звернення, але не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття заяви.
  До інформаційної картки додається форма заявки про видачу довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб


  Документи: