Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Внесення змін до запису до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав у електронній та (за бажанням заявника) паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ центру надання адміністративних послуг
 • Документ, що посвідчує особу::

 • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • Національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства (у разі, коли заявником є іноземець або особа без громадянства)
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП
  У зв’язку зі скороченим терміном розгляду заяв даного типу, прийом документів здійснюється:
  понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 13:00
  крім святкових днів та вихідних днів.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Підстави для відмови у внесенні змін:
  – заява про внесення змін до запису подана неналежною особою;
  – подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
  – наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.
  – внесення змін не передбачено цим Законом.
  УВАГА!!! Зміни характеристик об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, вносяться ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на такий об’єкт у результаті вчинення дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення речових прав.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП/органу державної реєстрації прав, на веб-порталі Міністерства юстиції України.
  Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: